Logo

Bysantin Tutkimuksen Seura r.y.

Bysantin tutkimuksen seura ry. (BTS) on v. 1982 perustettu tiedeseura, jonka toiminnan tarkoitus on edistää bysanttilaisen kulttuurin ja sen jälkivaikutuksen tieteellistä tutkimusta sekä niiden yleisempää tuntemusta Suomessa.

BTS on sekä Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan, että kansallisten Bysantin tutkimuksen seurojen muodostaman Association internationale des études byzantines jäsenjärjestö.

   


Toiminta
Seuran keskeisin toimintamuoto ovat esitelmätilaisuudet, joita järjestetään kahdesti vuodessa. Lokakuun alussa "Bysantin päivä" on luonteeltaan kansainvälinen ja siihen kutsutaan suomalaisten asiantuntijoiden lisäksi 1-2 ulkomaista tutkijaa. Esitelmien kieli on tällöin englanti. Keväisin seuran vuosikokouksen yhteydessä toteutetaan vastaava symposium kotimaisin voimin. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille eivätkä edellytä seuran jäsenyyttä.
Seura julkaisee kansainvälisesti leviävää vuosikirjaa Acta Byzantina Fennica. Julkaistavien artikkelien on oltava myöhäisantiikin tutkimukseen, bysantinistiikkaan tai Bysantin jälkivaikutukseen liittyviä ja kielen ns. kongressikieli eli englanti, saksa, ranska tai italia. Toimitusneuvosto (prof. A. Bryer / Birmingham, prof. R. Gothóni / Helsinki, prof. J. Koder / Wien, prof. Jukka Korpela / Joensuu, prof. Matti Kotiranta / Joensuu, dos. Martti Leiwo / Helsinki, dr. A.–M. Talbot / Dumbarton Oaks) yhdessä päätoimittajan kanssa päättävät tarjottujen artikkeleiden julkaisemisesta. Lisätietoja saa päätoimittajalta. Actan vanhoja numeroita on edelleen saatavissa (numerot 1 ja 3 loppuunmyydyt) Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, puh (09) 635 1777, sähköposti tiedekirja@tsv.fi.).

Johtokunta
Päivi Salmesvuori (puheenjohtaja)
Mirkka Koskimäki (sihteeri)
Marja Usvasalo (rahastonhoitaja)
Kai Juntunen
Maijastina Kahlos
Manna Satama
Vesa Vahtikari

Jäsenyys
Seura pyrkii kokoamaan yhteen sekä Bysantin tutkimuksen piirissä tai sitä sivuavilla aloilla työskentelevät tutkijat että kaikki alasta kiinnostuneet kansalaiset. Jäsenyys on siis avoin kaikille halukkaille ja edellyttää seuran vuosittaisen jäsenmaksun maksamista tilille Nordea 157230-27391.
Henkilöjäsen 15 euroa
Perustutkinto-opiskelija 7 euroa
Perhejäsen 20 euroa
Kannattaja/yhteisöjäsen 35 euroa
Yhteystiedot pyydetään jättämään joko postitse seuran postiosoitteeseen tai sähköisesti osoitteeseen bts@pro.tsv.fi.
Jäsenistöä informoidaan seuran järjestämistä tapahtumista jäsenlehti Skholionissa vähintään kahdesti vuodessa (tammi- ja syyskuu).

Ajankohtaista
Tulevia tapahtumia:
25.11.2019 klo 17.00
Mari Rahkala Simberg ja Kaisa Kariranta: "Ohuet paikat" – Pyhiinvaelluksesta teoriassa ja käytännössä
Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 312
Linkkejä:
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Association internationale des études byzantines
Agricola - Suomen historiaverkko
Glossa
Klassillis-filologinen yhdistys r.y.
Suomen Historiallinen Seura

Julkaisut
Skholion
Acta Byzantina Fennica

Yhteystiedot
Bysantin tutkimuksen seura
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
sähköposti bts@pro.tsv.fi
Acta Byzantina Fennica
Toimittaja: Mika Hakkarainen
sähköposti abzf@pro.tsv.fi