Logo

Sällskapet för bysantinsk forskning r.f.

Sällskapet för bysantinsk forskning r.f. (BTS) är en vetenskaplig förening grundad år 1982, vars verksamhet syftar till att befrämja vetenskaplig forskning och allmän kännedom i Finland om den bysantinska kulturen och dess efterverkninga

Sällskapet är medlem såväl i Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland som i Association internationale des études byzantines, vilken består av nationella föreningar för Bysansforskning.

   


Verksamhet
Till sällskapets centralaste verksamhetsformer hör föredragstillfällen, vilka arrangeras två gånger per år. I början av oktober anordnas en "dag för Bysans" ("Bysantin päivä") som har en internationell karaktär med 1-2 inbjudna utländska forskare förutom inhemska specialister. Föredragsspråket är engelska. På våren, i samband med sällskapets årsmöte, anordnas ett symposium med hjälp av inhemska krafter. Tillställningarna är öppna för alla intresserade och förutsätter inte medlemskap i föreningen.
Sällskapet publicerar årsboken Acta Byzantina Fennica med internationell distribution. De publicerade artiklarna bör anknyta till senantik forskning, bysantinistik eller efterverkningarna av Bysans och som språk används de s.k. kongresspråken, dvs. engelska, tyska, franska eller italienska. Redaktionsrådet (prof. A. Bryer / Birmingham, prof. R. Gothóni / Helsingfors, prof. J. Koder / Wien, prof. Jukka Korpela / Joensuu, prof. Matti Kotiranta / Joensuu, dos. Martti Leiwo / Helsingfors, dr. A.-M. Talbot / Dumbarton Oaks) tillsammans med huvudredaktören besluter om publicerandet av de inlämnade artiklarna. Tilläggsuppgifter fås av huvudredaktören. Gamla nummer av Actan finns fortfarande till salu (nummer 1 och 3 är slutsålda) hos Tiedekirja (Kyrkogatan 14, tel. (09) 635 1777, e-post tiedekirja@tsv.fi.).

Styrelsen
Päivi Salmesvuori (ordförande)
Mirkka Koskimäki (sekreterare)
Marja Usvasalo (skattmästare)
Kai Juntunen
Maijastina Kahlos
Manna Satama
Vesa Vahtikari

Medlemskap
Sällskapet försöker sammanföra såväl forskare inom den Bysans forskningen eller tangerande discipliner som alla medborgare intresserade av ämnet. Medlemskapet är alltså öppet för alla intresserade och förutsätter en inbetalning av medlemsavgiften på bankkontot Nordea 157230-27391.
Ordinarie medlem 15 euroa
Studerande 7 euroa
Familjemedlem 20 euroa
Support/Gemenskapens medlem 35 euroa
Kontaktuppgifterna kan inlämnas antingen per post till sällskapets adress eller per e-post till adressen bts@pro.tvs.fi.
Medlemmarna informeras om evenemang arrangerade av sällskapet i medlemstidningen Skholion, som utkommer minst två gånger i året (januari och september).

Aktuellt
Kommande evenemang:
25.11.2019 klo 17.00
Mari Rahkala Simberg ja Kaisa Kariranta: "Ohuet paikat" – Pyhiinvaelluksesta teoriassa ja käytännössä
Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 312
Länkar:
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Association internationale des études byzantines
Agricola - Suomen historiaverkko
Glossa
Klassillis-filologinen yhdistys r.y.
Suomen Historiallinen Seura

Publikationer
Skholion
Acta Byzantina Fennica

Kontaktuppgifter
Sällskapet för bysantinsk forskning r.f.
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
E-mail: bts@pro.tsv.fi
Acta Byzantina Fennica
Editor-in-Chief: Mika Hakkarainen
E-mail: abzf@pro.tsv.fi