Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA

  perustettiin Tukholmassa 14.7.1999 ja sen ensimmäinen vuosikokous järjestettiin Oulun Kielitieteen päivillä 20.5.2000. Yhdistyksen tavoitteena on edistää vuoropuhelua eri tavoin kielen ja kognition suhteesta kiinnostuneiden tutkijoiden kesken.

  FiCLAn blogi löytyy täältä.

  FiCLAn Facebook-sivu löytyy täältä.

  Ajankohtaista


  Sivustoa ylläpitää Katja Västi.

  Cognition, Meaning, and Usage

 • Työpaja järjestettiin Kielitieteen päivillä Vaasassa 21. - 23.5.2015.
 • Kognitiot kohtaavat 2: Näkökulmia eteen ja taakse

 • Seminaari järjestettiin Helsingissä 20.3.2015.
 • Cognition, Grammar, and Corpora

 • Työpaja järjestettiin Kielitieteen päivillä Turussa 8. - 10.5.2014.
 • Kognitiivinen kielentutkimus ja muut tieteet - näkökulmia, yhteistyötä, haasteita?

 • Seminaari pidetettiin Metsätalossa Helsingissä 21.3.2014.
 • Cognitive Linguistics Today: Differences and Similarities with Other Functional Approaches to Language

 • Työpaja järjestettiin Kielitieteen päivillä Tallinnassa 16. - 18.5.2012.
 • Contexts of Language: How to Analyze Context?

 • FiCLA ja Aalto-yliopiston Adaptive Informatics Research Centre järjestivät symposiumin Helsingissä 10. - 11.12.2010.
 • II Virolais-suomalainen kognitiivisen kielitieteen konferenssi

 • FiCLA järjesti Kiljavalla 10. - 12.12.2009 II Virolais-suomalaisen kognitiivisen kielitieteen konferenssin, joka oli samalla FiCLAn 10-vuotisjuhlakonferenssi.
 • Kieli keskellä kognitiota IV

 • Laivaseminaari järjestettiin Viking Isabellalla Turusta Turkuun 17. - 18.10.2008.
 • Kognitiivinen kielentutkimus: mitä se on, mitä ei?

 • Pidettiin Kielitieteen päivillä Vaasassa 23. - 24.5.2008.
 • Kieli keskellä kognitiota III

 • Laivaseminaari järjestettiin Turusta Turkuun 12. - 13.10.2007.
 • Metaphors of Power

 • Pidettiin Helsingin yliopistossa 12. - 13.10.2006.
 • Interdisciplinary Themes in Cognitive Language Research

 • Marraskuussa 2005 FiCLA ja Helsingin yliopiston kognitiotieteen oppiaine järjestivät symposiumin.
 • Cognitivism Meets Dynamism

 • Semantiikan työpaja pidettiin Espoossa 14.6.2005 Teknillisen korkeakoulun Adaptive Knowledge Representation and Reasoning -konferenssin yhteydessä.
 • Prosessointi ja kokemus

 • 24. - 25.9.2004 Joensuun yliopistossa järjestettiin syyssymposiumi.
 • Kielen koko kyky

 • Pidettiin 23. - 24.4.2004 TKK:n tiloissa Espoossa.
 • Moduuliriihi-symposiumi

 • Pidettiin 24.10.2003 Turun yliopistossa. Teemana olivat mielen ja kielen modulaariset ilmiöt.
 • Subjectivity in Language

 • Symposiumi järjestettiin Turussa 18. - 19.6.2003. Symposiumin pääpuhuja oli professori Ronald W. Langacker UCSD:sta (University of California, San Diego).
 • Cognitive Linguistics East of Eden

 • Konferenssi järjestettiin 13. - 15. syyskuuta 2002 Turussa. Konferenssin järjestivät FiCLA ja Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLA).
 • Kieli keskellä kognitiota II

 • Seminaari järjestettiin 2.5.2002 Helsingissä.
 • Kielellinen käsitteistys ja konteksti

 • Seminaari järjestettiin yhteistyössä Åbo Akademin suomen kielen laitoksen kanssa 20. - 21.9.2001 Turussa.
 • Kieli keskellä kognitiota

 • Laivaseminaari järjestettiin Viking Amorellalla Turusta Turkuun 13. - 14.10.2000.


Julkaisuja-osastossa on koostettuna sekä FiCLAn seminaarien antia että suomalaista kognitiivista kielentutkimusta. Lista perustuu Tiina Onikki-Rantajääskön laatimaan katsaukseen. Foorumi on kaikille avoin, mutta erityisesti FiCLA:n jäseniltä toivotaan aktiivisuutta. Ilmoita lisättävät tutkimukset sivuston ylläpitäjälle.

  Keskeisiä alueita:

  Puheenjohtaja

 • Ilona Herlin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) Helsingin yliopisto
 • Varapuheenjohtaja

 • Minna Jaakola (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) Helsingin yliopisto
 • Sihteeri-rahastonhoitaja

 • Helka Riionheimo (etunimi.sukunimi@uef.fi) Itä-Suomen yliopisto
 • Varasihteeri

 • Mikko Höglund (etunimi.sukunimi@english.su.se) Tukholman yliopisto
 • Jäsenet

 • Anton Granvik (etunimi.sukunimi@sprak.gu.se)
 • Markus Hamunen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) Helsingin yliopisto
 • Emmi Hynönen (etunimi.sukunimi@utu.fi) Turun yliopisto
 • Kokousten pöytäkirjoja

 • 1/2013: pöytäkirja
 • 2/2013: pöytäkirja
 • vuosikokous 2013: pöytäkirja
 • 3/2013: pöytäkirja
 • 1/2014: pöytäkirja
 • 2/2014: pöytäkirja
 • vuosikokous 2014: pöytäkirja
 • 3/2014: pöytäkirja
 • 4/2014: pöytäkirja
 • 5/2014: pöytäkirja
 • 1/2015: pöytäkirja
 • 2/2015: pöytäkirja
 • 3/2015: pöytäkirja


Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA on tarkoitettu kaikille kognitiivisesta kielentutkimuksesta kiinnostuneille. Yhdistyksen tavoitteena on edistää alan tutkimusta ja opetusta Suomessa, kehittää kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkijoiden kesken sekä lisätä vuoropuhelua eri kielentutkimuksen suuntausten välillä.

FiCLA järjestää seminaareja, työpajoja ja muita tieteellisiä tapahtumia joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Muita perinteisiä tapahtumia ovat syysseminaarit ja työpajat Kielitieteen päivillä.

FiCLAn jäsenenä saat vaivattomasti tietoa erilaisista kognitiivisen kielentutkimuksen tapahtumista Suomessa ja ulkomailla sekä alennusta monista yhdistyksen järjestämistä tapahtumista. Lisätietoja yhdistyksestä voit kysellä keltä tahansa johtokunnan jäseneltä. Voit liittyä FiCLAn jäseneksi laittamalla viestin sihteeri Helka Riionheimolle (etunimi.sukunimi@uef.fi). Liitä ystävällisesti seuraavat tiedot viestiin:

 • sukunimi:
 • etunimi:
 • osoite:
 • postinumero:
 • postitoimipaikka:
 • sähköposti:
 • jäsentyyppi:

 • perusjäsen
  ainaisjäsen
  kannattajajäsen
  ICLA:n tai SALC:n jäsen
  (jatko-)opiskelija, työtön tai eläkeläinen

  Tämänhetkiset jäsenmaksut

 • perusjäsenmaksu 20 euroa/vuosi
 • ainaisjäsenmaksu 200 euroa
 • kannattajajäsenmaksu (julkisyhteisöt) 100 euroa/vuosi

 • Alennetut jäsenmaksut

 • ICLA:n tai SALC:n jäsen 15 euroa/vuosi
 • (jatko-)opiskelija, työtön tai eläkeläinen 10 euroa/vuosi
 • (jatko-)opiskelija, työtön tai eläkeläinen ja ICLA:n tai SALC:n jäsen 8 euroa/vuosi

  FiCLAn säännöt

  Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys
  Föreningen för kognitiv lingvistik i Finland
  The Finnish Cognitive Linguistics Association

 1. Hyväksytty yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa 20.5.2000 Oulussa.
 2. Yhdistyksen nimi on Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys - Föreningen för kognitiv lingvistik i Finland - The Finnish Cognitive Linguistics Association (FiCLA). Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistys kuuluu kansallisena jaostona kansainväliseen kognitiivisen kielitieteen yhdistykseen (International Cognitive Linguistics Association, ICLA).
 3. Yhdistys on perustettu 14.7.1999 Tukholmassa.
 4. Yhdistyksen tarkoituksena on:
  1. edistää kognitiivisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa
  2. luoda yhteistyöfoorumi Suomessa työskenteleville kognitiivisen kielitieteen ja sen lähialojen tutkijoille
  3. kehittää yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten kognitiivisen kielitieteen ja lähialojen tutkijoiden kesken
  4. edistää vuoropuhelua kognitiivisen kielitieteen ja muiden lingvististen suuntausten edustajien välillä
 5. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa toimia edellä mainittujen tarkoitusperien hyväksi ja joka suorittaa vuosikokouksen määräämän vuosijäsenmaksun tai ainaisjäsenmaksun. Opiskelijajäsenille annetaan varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta alennusta. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen toimialalla erityisesti ansioituneita tai yhdistyksen tavoitteita erityisen tehokkaasti edistäneitä henkilöitä. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä.
 6. Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja sihteeri sekä neljästä kuuteen muuta varsinaista jäsentä. Johtokunnan kokoonpanossa pyritään tasapuolisuuteen siten, että johtokunnassa olisi edustaja mahdollisimman monesta sellaisesta yliopistosta, josta yhdistykseen kuuluu jäseniä. Johtokunnan jäsenet valitaan vuoden mittaisiksi toimikausiksi. Ilman pakottavaa syytä yksi henkilö voi toimia johtokunnan jäsenenä enintään kolmena peräkkäisenä vuonna. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Johtokunta voi pitää myös puhelin-, sähköposti- tai muun etäkokouksen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
 7. Johtokunta valitsee yhdistykselle rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varasihteerin. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan juoksevien asioiden hoitamiseksi. Rahastonhoitajana voi myös toimia yhdistyksen sihteeri.
 8. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja sihteerin kanssa.
 9. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
 10. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.4. - 31.3. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 11. Yhdistyksen vuosikokous pidetään toimintavuoden alussa johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta jäsenkirjeellä, joka voidaan haluttaessa lähettää sähköpostitse. Kokoonkutsujana toimii puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
  2. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
  3. Esitetään yhdistyksen tilit sekä tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle.
  4. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
  5. Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten.
  6. Valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja ja sihteeri seuraavaksi toimintavuodeksi.
  7. Valitaan neljästä kuuteen johtokunnan muuta jäsentä seuraavaksi toimintavuodeksi.
  8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.
  9. Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 12. ja 13. pykälän määräykset.
 12. Jäsenten kokouksissa esille ottamat asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi.
 13. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kyse sääntöjen 14. ja 15. pykälien asioista.
 14. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta puoltaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.
 15. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi jälkimmäisen purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.

  Finnish Cognitive Linguistics Association FiCLA

  The association was founded in Stockholm, Sweden, on 14 July 1999, and its first annual meeting was held at the Finnish Conference of Linguistics, Oulu, Finland, on 20 May 2000. The association fosters dialogue between researchers interested in the relationship between language and cognition, with special emphasis on facilitating various research orientations.

  Future events  FiCLA Board

  President

 • Ilona Herlin (firstname.lastname@helsinki.fi) University of Helsinki
 • Vice President

 • Minna Jaakola (firstname.lastname@helsinki.fi) University of Helsinki
 • Secretary-treasurer

 • Helka Riionheimo (firstname.lastname@uef.fi) University of Eastern Finland
 • Vice Secretary

 • Mikko Höglund (firstname.lastname@english.su.se) Stockholm University
 • Board members

 • Anton Granvik (firstname.lastname@sprak.gu.se)
 • Markus Hamunen (firstname.lastname@helsinki.fi) University of Helsinki
 • Emmi Hynönen (firstname.lastname@utu.fi) University of Turku