Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n hallituksen sähköpostikokous 4/2002-2003 ajalla 10.9.2003-26.9.2003

Paikka;  verkko                          
Läsnä:    Erkki Pehkonen,  Jari Lavonen, Kari Sormunen, Sinikka Kaartinen, Raimo Kaasila

1.      Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

2.      Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

3.      Historiikki-teoksen sopimus

Päätettiin, että Seuran puheenjohtaja allekirjoittaa kustannussopimuksen, jonka sopijaosapuolia ovat seura, KTL  sekä Paavo Malinen ja Pekka Kupari historiikin tekijöinä.. Sopimuksen mukaan seura lunastaa historiikkiteosta käyttöönsä 50 kpl hintaan 500 euroa. Näiden teosten käytöstä on sovittu, että niitä lahjoitetaan  pr-käyttöön Helsingin päivillä oleville sponsoreille sekä 3 kpl kullekin matemaattisten aineiden opettajankoulutusta antavalle yliopistolle. Julkaisunmyyntihinnaksi tulee 15 euroa. KTL hoitaa julkaisun toimittamisen, painamisen ja myynnin. Tutkimuksen päivillä kirja on myynnissä siten, että ostaja saa mukaansa laskun. Seuran uudet ja vanhat kunniajäsenet saavat oman kappaleensa maksutta.

4.      ESERA konferenssissa suunnitellun EU:n 6 puiteohjelman hakemuksessa mukana olo
Päätettiin, että  tutkimusseura on mukana EU:n 6 puiteohjelman hakemuksessa.

5.     Vuosikokousasiat

Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista. Laadittiin toimintakauden 2002-2003 toimintakertomus, laadittiin toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2003-2004 sekä laadittiin talousarvio toimintakaudelle 1.8.2003-31.7.2004.

6.   Puheenjohtaja päätti kokouksen 26.9.2003  

Kokouksen vakuudeksi 8.10.2003            

                      Jari Lavonen (pj.)                 Sinikka Kaartinen (siht.)