Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 11.10.2003

 

Aika: 11.10 klo 12.30

Paikka: Siltavuorenpenger 10

Läsnä: Jari Lavonen, Raimo Kaasila, Aija Ahtineva, Markku Hannula, Kari Sormunen, Sinikka Kaartinen

1.      Kokouksen avaus ja työjärjestys                                                                                                                                      

Puheenjohtaja Jari Lavonen avasi kokouksen 12.50 ja esitti työjärjestyksen

2.      Esityslistan hyväksyminen                                                                                                                                                                                            

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

3.      Hallituksen järjestäytyminen                                                                                                                                             

Sovittiin, että kautena 2003-2004 hallituksen varapuheenjohtajana toimii Kari Sormunen, rahastonhoitajana Markku Hannula, sihteerinä Sinikka Kaartinen ja muina jäseninä Aija Ahtineva sekä Raimo Kaasila.

4.      Kauden 2003-2004 toiminnan suunnittelu.

Vuosikokouksen linjan mukaisesti päätettiin toiminnasta seuraavaa:

a)      Yhteistyö tutkijakoulun kanssa

Päätettiin jatkaa yhteistyötä tutkijakoulun kanssa. Tästä esimerkkinä  seuran syyspäivät, jonka yhteydessä tutkijakoulun tapaaminen lauantaina.

b)      Syksyn 2004 tutkimuspäivät

Päivien järjestelystä vastaa järjestävä yliopisto. Puheenjohtaja antaa konsultointiapua tarvittaessa.

c)      Historiikin kääntäminen

Keskusteltiin mahdollisuudesta kääntää historiikki englannin kielelle. Kari Sormunen selvittää kustannuskysymyksiä.

d)      Tiedottamisen kehittäminen

Sovittiin, että  seuran verkkopohjaista tiedottamista kehitetään jatkossakin.

5.      Seuran julkaisutoiminta.

Keskusteltiin seuran julkaisutoiminnasta ja vuosikirjojen toimittamisesta.

6.      Muut asiat

Sovittiin, että seuraava sähköpostikokous pidetään joulukuussa.

7.      Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.28.

 

 

Kokouksen vakuudeksi

10.11.2003

 

Jari Lavonen (puheenjohtaja)                                Sinikka Kaartinen (sihteeri)