Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n hallituksen kokous 2/2004-2005 (1.4. – 18.4.2005)

(1) Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja työjärjestys
Puheenjohtajan laatima työjärjestys hyväksyttiin, lisäasioita ei ollut.

(2) Sihteerin vaali varsinaisen sihteerin ollessa estynyt
Valittiin sihteeriksi Aija Ahtineva. Sihteerin tehtävänä on laatia tiedote, josta ilmenee seuran seuraavat päivät. Samalla voitaisiin mainita ainedidaktiikan tutkimuksen päivistä. Lisäksi Markku ilmoittaa, ketkä ovat maksaneet jäsenmaksun. Maksamattomille sihteeri laittaa tiedotteen.

 (3) Syksyn 2005 tutkimuksen päivät Jyväskylässä  21-22.10.2005
Keskusteltiin tutkimuksen päivistä. Päätettiin, että Jyväskyläläisiä informoidaan mahdollisista esiintyjistä.

(4) Jäsenmaksusta tiedottaminen
Markku toimittaa tiedot maksaneista Aijalle ja Jari seuralaisten sähköpostiosoitteet.

(5) Seuran verkkosivut
Hallituksen jäsenet tarkistivat kukin itseään ja yliopistoaan koskevat tiedot. Virheitä ei havaittu.

(6) Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa, kansainvälinen yhteistyö
Keskusteltiin yhteistyöstä. Todettiin, että yhteistyötä pidetään yllä tutkijakoulun kanssa. Pyritään myös yhteistyöhön teknologiakasvattajein kanssa.

(7) Ainedidaktiikan päivät Helsingissä pe 3.2.2006.
Keskusteltiin päivien ohjelmasta.

Esitettyjen kommenttien perusteella ja Helsinkiläisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella, päätettiin tehdään seuraavalla tavalla. Aloitetaan symposium jo edellisenä päivänä (to 2.2.2006) matemaattisten aineiden osalta ja järjestetään ko. päivä yhteistyössä tutkimusseuran kanssa (siis teemasymposium). Tarkastellaan uusia tutkintovaatimuksia eri yliopistoissa.

(8) Muut asiat
Viime kesän ProMath tuotti sittenkin tappiota, josta
tutkimusseuran osuus 623,35 euroa on maksettu.

 
 (9) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.4.2005

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jari Lavonen