Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous 10.10.2003

Helsingissä

Pöytäkirja

 

1§ Seuran puheenjohtaja Jari Lavonen avasi vuosikokouksen klo 17.08.

2§ Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Jari Lavonen (Markku Hannula kohta 7) , sihteeriksi Sinikka Kaartinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kirsti Hoskonen ja Tapio  Keranto.

4§ Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2).

5§ Hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus (liite 3).

6§ Seuran rahastonhoitaja Raimo Kaasila esitteli kokoukselle tilinpäätöksen 31.7.2003 ja luki tilintarkastajien lausunnon tileistä.

7§ Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajille.

8§ Hyväksyttiin seuran toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2003-2004 (liite 4).

9§ Vahvistettiin seuran vuosimaksuksi 10 euroa toimintavuodeksi 2003-2004. Hyväksyttiin talousarvio ajalle 1.8.2003-31.7.2004 (liite 5).

10§ Päätettiin, ettei sihteerille ja rahastonhoitajalle makseta palkkiota.

11§ Todettiin että hallituksen erovuoroisina jäseninä ovat Harry Silfverberg ja Erkki Pehkonen. Heidän tilalleen ehdotettiin Lasse Jalosta, Markku Hannulaa sekä Aija Ahtinevaa. Esityksestä äänestettiin. Äänestystulos oli Aija Ahtineva (18), Markku Hannula (13) ja Lasse Jalonen (11). Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin  Aija Ahtineva ja Markku Hannula. Todettiin, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jari Lavonen ja muina jäseninä Sinikka Kaartinen ja Kari Sormunen. Valittiin tilintarkastajiksi Lars Burman ja Harry Mitts ja varatilintarkastajiksi Sinikka Lindgren ja Anna-Maija Partanen.

12§ Keskusteltiin tutkimuspäivistä tiedottamisesta sekä suomen että englannin kielellä. Päätettiin että järjestävä taho päättää millä kielellä päivistä tiedotetaan.

13§ Päätettiin, että järjestävä taho päättää teknologiakasvattajien sekä biologien osallistumisesta päiville.

14§ Päätettiin, että järjestävä taho päättää osallistumismaksun perimisestä.

15§ Päätettiin, että seuran asioista tiedotetaan sähköisesti. Sovittiin, että tutkimuspäivien järjestämisestä vastataan seuraavasti Oulu (2004), Vaasa (2005), Jyväskylä tai Rovaniemi, Turku, Tampere, Joensuu, Helsinki.

16§ Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.14.

 

Vakuudeksi     24.11.03

Jari Lavonen    (pj.)                                                            Sinikka Kaartinen(siht.)

Tapio Keranto (pöytäkirjan tarkastaja)                                  Kirsti Hoskonen (pöytäkirjan tarkastaja)