Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous 25.11.2004

Oulussa

Pöytäkirja

1 §
Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Jari Lavonen avasi vuosikokouksen klo 17.00.


Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi


Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Prof.
Ole Bjorkqvist, sihteeriksi Sinikka Kaartinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kalle Juuti ja Veijo Meisalo.


Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2).


Hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus (liite 3).


Seuran rahastonhoitaja Markku Hannula esitteli kokoukselle tilinpäätöksen 31.7.2004 ja luki tilintarkastajien lausunnon tileistä.


Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajille.


Korjattiin konferensseihin osallistuneiden määriä. Muuten hyväksyttiin seuran toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2004-2005 (liite 4).


Vahvistettiin seuran vuosimaksuksi 10 euroa toimintavuodeksi 2004-2005. Hyväksyttiin talousarvio ajalle 1.8.2004-31.7.2005 (liite 5).

10§
Päätettiin, ettei sihteerille ja rahastonhoitajalle makseta palkkiota.

11§
Puheenjohtajan, hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.

11.1) Todettiin, että seuraavan kerran puheenjohtaja valitaan vuonna 2005
11.2) Todettiin että hallituksen erovuoroisina jäseninä ovat Jari Lavonen ja Kari Sormunen. Heidän tilalleen ehdotettiin Jari Lavonen ja Kari Sormunen. Valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle Jari Lavonen ja Kari Sormunen
 11.3) Valittiin tilintarkastajiksi Lars Burman ja Harry Mitts sekä varatilintarkastajiksi Sinikka Lindgren ja Anna-Maija Partanen. 

12§
Muita mahdollisia asioita ei ollut

13§
Tiedotusasiat (seuran www-sivu ja postituslista, seuraavat tutkimuksen päivät ovat Jyväskylässä, ja sitten Vaasassa tai Rovaniemellä, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Helsingissä, Oulussa )

14§
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.00.

 

Vakuudeksi     28.3.2005

Ole Bjorkqvist    (pj.)                                                            Jari Lavonen, sihteerin ollessa estynyt

 

 (pöytäkirjan tarkastaja)                                   (pöytäkirjan tarkastaja)