Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n hallituksen kokous 1/2004-2005 (26.11.2005)
 

Paikka: Oulun yliopisto

Läsnä: Jari Lavonen, Raimo Kaasila, Markku Hannula, Sinikka Kaartinen

1. Kokouksen avaus ja työjärjestys 

Puheenjohtaja Jari Lavonen avasi kokouksen 12.00 ja esitti työjärjestyksen

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

3. Hallituksen järjestäytyminen

Sovittiin, että kautena 2004-2005 hallituksen varapuheenjohtajana toimii Kari Sormunen, rahastonhoitajana Markku Hannula, sihteerinä Sinikka Kaartinen ja muina jäseninä Aija Ahtineva sekä Raimo Kaasila.

4. Kauden 2003-2004 toiminnan suunnittelu.

Vuosikokouksen linjan mukaisesti päätettiin toiminnasta seuraavaa:

a) Yhteistyö tutkijakoulun kanssa

Päätettiin jatkaa yhteistyötä tutkijakoulun kanssa. Tutkijakoulun Tampereen kesäkoulua mainostetaan seuran jäsenille.

b) Syksyn 2005 tutkimuspäivät

Päivien järjestelystä vastaa järjestävä yliopisto. Puheenjohtaja ja seuran jäsenet antavat konsultointiapua tarvittaessa. Seuraavat päivät ovat Jyväskylässä 21-22.10.2005.

c) Oulun päivien proceedingsin artikkeleiden arviointi

Vuosikokous suositti, että Oulun päivien proceedingsin artikkelit arvioidaan. Seuran jäsente osallistuvat aktiivisesti arviointiin.

d) Tiedottamisen kehittäminen

Sovittiin, että seuran verkkopohjaista tiedottamista kehitetään jatkossakin.

5. Muut asiat

Sovittiin, että seuraava sähköpostikokous pidetään keväällä 2005.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.30.  

Kokouksen vakuudeksi

26.11.2004

 

Jari Lavonen (puheenjohtaja)