Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 30.9-17.10.2002

Paikka  
verkko                           

Läsnä 
Jari Lavonen            puheenjohtaja
Raimo Kaasila
Sinikka Kaartinen    sihteeri
Erkki Pehkonen
Harry Silfverberg
Kari Sormunen

(1) Kokouksen avaus ja työjärjestys
Puheenjohtaja Jari Lavonen avasi kokouksen 30.9. ja esitteli ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (liite 2).
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

(2) Hallituksen järjestäytyminen
Vuosikokouksessa 2002 puheenjohtajaksi valittiin toimikaudeksi 2002-2003 Jari Lavonen. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Harry Silfverberg, taloudenhoitajaksi Raimo Kaasila, sihteeriksi Sinikka Kaartinen. Muina jäseninä toimivat Erkki Pehkonen ja Kari Sormunen.

(3) Kauden 2002-2003 toiminnan suunnittelu.
Hallitus sitoutui toimimaan vuosikokouksen linjausten mukaisesti toimintasuunnitelman suunnassa.
a) Opetussuunnitelmatyö
Seuran jäsenille päätettiin tarjota mahdollisuus keskustella ja antaa palautetta opetussuunnitelmaluonnoksista seuran julkisella keskustelupalstalla.
b) Yhteistyö tutkijakoulun kanssa
Päätettiin jatkaa ja kehitellä edelleen yhteistyötä tutkijakoulun kanssa.
c) Syksyn 2003 tutkimuspäivät
Syksyn 2003 tutkimuspäivien järjestelyvastuu annettiin Helsingin yliopistolle. Päivien ajankohdaksi sovittiin 10.11.10.
d) Tiedottamisen kehittäminen
Keskusteltiin englanninkielisen www-sivun laatimisesta, matematiikan didaktiikan virtuaalisen kirjaston laatimisesta ja linkkisivujen päivittämisestä.
Keskustelua jatketaan ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä seuraavissa kokouksissa.

(4) Seuran julkaisutoiminta
Keskusteltiin seuran julkaisutoiminnasta.

(5) Muut asiat
Keskusteltiin tutkijakoulun ja tutkimusseuran yhteisen seminaarin järjestämisestä. Aloitettiin teeman ideoinnin työstäminen

(6) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.10.

Kokouksen vakuudeksi

Jari Lavonen (puheenjohtaja) Sinikka Kaartinen (sihteeri)