Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n hallituksen sähköpostikokous 2/2002-2003 12.3-30.3

Paikka  verkko                          

Läsnä: Sinikka Kaartinen, Harry Silfverberg, Erkki Pehkonen, Kari Sormunen, Raimo Kaasila ja Jari Lavonen

1.       Puheenjohtaja Jari Lavonen avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. Muina asioina tarkasteltiin syksyn 2002 tutkimuspäivien raportin julkaisemista.

2.       Keskusteltiin syksyn 2003 tutkimuspäivien järjestämisestä Helsingissä. Päätettiin osallistumismaksun suuruudeksi 40 e. Sovittiin, että tapahtumaan liittyvä juhlapäivällinen pidetään hotelli Arthurissa. Lisäksi päätettiin tiedottaa päivistä Tartoon, Tallinnaan ja Ruotsiin. Lisäksi päätettiin, että seura ei avusta syksyn 2003 tutkimuspäiviä. Päivien tuottama mahdollinen ylijäämä tilitetään seuralle.

3.       Sovittiin että syksyn 2003 päivien esityksistä kootaan englanninkielinen proceedings-julkaisu. Puheenjohtaja laatii Word-pohjan  artikkelia varten.

4.       Päätettiin kutsua seuran kunniajäseniksi Professorit Jarkko Leino ja Kaarle Kurki-Suonio.

5.       Päätettiin tiedottaa mahdollisuudesta maksaa seuran jäsenmaksu seuran postituslistan kautta.

6.       Kannatettiin matematiikan didaktiikan tutkimusta käsittelevän linkkisivun tekemistä.

7.       Keskusteltiin matematiikan ja luonnontieteiden opettajankoulutuksen ja opetuksen tutkimuksen tiedottamisesta Suomessa.

8.       Kartoitettiin seuran historiikin kirjoittamisvaiheen nykytila ja todettiin, että asia etenee.

9.       Muina asioina keskusteltiin Turun kansallisen tutkijakoulun (9.6.-13.6.) tiedottamisesta. Sovittiin, että syksyn 2002 päivien julkaisua otetaan myyntiin Helsingin päivien yhteyteen

10.    Puheenjohtaja päätti kokouksen 30.3.2003.

 

Kokouksen vakuudeksi 31.5. Helsingissä ja Oulussa

Jari Lavonen (puheenjohtaja)                                               Sinikka Kaartinen (sihteeri)