Jäsentiedote 1/2019 »»

Kevätseminaariohjelma 2019 »»

SRY:n matka-apurahahaku
2019 »»

 

Suomen ravitsemustieteen yhdistys ry:n uudet nettisivut on julkaistu maaliskuussa 2019, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Uudet nettisivut löytyvät osoitteesta www.suomenravitsemustieteenyhdistys.fi

Suomen ravitsemustieteen yhdistys on v. 1985 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää ravitsemustutkimusta Suomessa. Yhdistyksen pääasiallinen toimintamuoto on järjestää vuosittain tieteellisiä symposiumeja. Lisäksi yhdistys jakaa tutkimus- ja matka-apurahoja jäsenilleen. Suurimmalla osalla yhdistyksen n. 500 jäsenestä on ylempi korkeakoulututkinto ravitsemustieteestä. Jäsenkuntaan kuuluu myös lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan alan tutkijoita ja asiantuntijoita. Yhdistyksen kannattajajäseninä on useita elintarvike- ja lääkealan yrityksiä.


Yhdistyksen tiedotelehtinen »»