APURAHAN HAKEMINEN

Yhdistys julistaa vuosittain haettavaksi matka-apurahoja ensisijaisesti väitöskirjaa tekeville yhdistyksen jäsenille opiskeluun tai tutkimuksentekoon liittyvään matkaan. Kongressimatkan osalta edellytetään posteria tai suullista esitystä ao. kongressissa. Apurahat julistetaan vuosittain haettaviksi jäsentiedotteessa.

Ohjeita apurahan hakemiseen »»