APURAHAN HAKEMINEN

Yhdistys julistaa vuosittain haettavaksi matka-apurahoja ensisijaisesti väitöskirjaa tekeville yhdistyksen jäsenille opiskeluun tai tutkimuksentekoon liittyvään matkaan. Kongressimatkan osalta edellytetään posteria tai suullista esitystä ao. kongressissa. Apurahat julistetaan vuosittain haettaviksi jäsentiedotteessa.

Ohjeita apurahan hakemiseen »»
Matkalaskupohja »»