TOIMINNAN TAVOITE

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Suomen ravitsemustieteen yhdistys pyrkii aktivoimaan ravitsemustieteellistä ja lähialueiden tiedeyhteisöä Suomessa:

- järjestäen kaksi tieteellistä seminaaria vuosittain
- osallistuen muiden tieteellisten kokousten järjestämiseen
- toimien yhdyssiteenä kansainvälisiin ravitsemustutkimuksen organisaatioihin
- tiedottaen jäsenistölleen ajankohtaisista alan tapahtumista neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteen välityksellä
- palkiten vuosittain paras ravitsemustieteellinen julkaisu
- jakaen nuorille tutkijoille matka-apurahoja ja tieteellisten esitysten palkintoja
- tarjoten jäsenistölleen mahdollisuuksia yhteydenpitoon ja tieteelliseen keskusteluun.