Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n hallituksen sähköpostikokous 15.9.2002 - 28.9.2002

Paikka  
verkko ja Joensuu                           

Läsnä 
Jari Lavonen                        varapuheenjohtaja
Jorma Leinonen
Sinikka Kaartinen
Erkki Pehkonen
Harry Silfverberg
Kari Sormunen

1 Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen

2 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys

3 Joensuun päivien avustaminen 700 eurolla
Hyväksyttiin Joensuun päivien avustaminen 700 eurolla

4 Puheenjohtajatilanne
Todettiin, että puheenjohtaja on ilmoittanut esteestä toimia puheenjohtajana. Sääntöjen 7 § mukaisesti varapuheenjohtaja toimii seuran ja hallituksen puheenjohtajana vuosikokoukseen saakka. Vuosikokous valitsee uuden puheenjohtajan

5 Vuosikokousasiat
Hyväksyttiin vuosikokouksen työjärjestys, ja päätettiin esittää toimintakertomus vuodelta 2001 – 2002 sekä toimintasuunnitelma vuosille 2002 – 2003 hyväksyttäväksi vuosikokouksessa

6 Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Sovittiin, että hallituksen järjestäytymiskokous pidetään vuosikokouksen jälkeen.

7 Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen Joensuussa vuosikokousta edeltäneellä tauolla

Kokouksen vakuudeksi

Jari Lavonen (puheenjohtaja)