Jalmari Finnen Säätiön apurahat

Jalmari Finnen Säätiö jakaa apurahoja tutkimukseen, jonka kohteena on erityisesti Hämeen historia ja henkilöhistoria. Apurahan määrää ei ole rajattu, mutta se voidaan myöntää kerralla enintään vuoden mittaista päätoimista työskentelyä varten. Apurahojen hakuaika on syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin.

Apurahat jaetaan ja julkistetaan Hämäläisjuhlassa.

Jalmari Finnen Säätiön vuoden 2017 apurahojen saajat