Jalmari Finnen Säätiön apurahat

Jalmari Finnen Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja Hämeen historiaa koskevaan tutkimukseen. Apurahan määrää ei ole rajattu, mutta se voidaan myöntää kerralla enintään vuoden mittaista päätoimista työskentelyä varten.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma ja ansioluettelo sekä mahdollinen suositus. Hakijan tulee ilmoittaa, onko hän saanut tai anonut muita apurahoja samaa tutkimusta varten. Apurahahakemusten tulee olla perillä maanantaina 16.10.2017.

Säätiö myöntää myös pro gradu -apurahoja.

Lisätietoja: Mervi Kaarninen p. 040-7466632 tai sähköposti: mervi.kaarninen@uta.fi

Hakemukset lähetetään osoitteella:

Jalmari Finnen Säätiö
Mervi Kaarninen
Soraharjunkatu 2 C
33270 Tampere.

Jalmari Finnen Säätiön hallitus.

Apurahat jaetaan ja julkistetaan Hämäläisjuhlassa.

Jalmari Finnen Säätiön vuoden 2016 apurahojen saajat