JALMARI FINNEN SÄÄTIÖN APURAHAPÄÄTÖKSET 2014

Jalmari Finnen Säätiö jakoi Hämäläisjuhlassa 20.11.2014 apurahoja seuraavasti. Apurahoja myönnettiin väitöskirjoihin, tietokirjoihin sekä muihin historiahankkeisiin, jotka liittyivät pääasiassa Hämeen historiaan ja henkilöhistoriaan.

Apurahat:

 • Henna Aaltonen 10 000 euroa professori Esko Aaltosen kansatieteellisten ja dokumentaaristen kokoelmien tutkimiseen ja valokuva-arkistojen järjestämiseen.
 • Kirsti Hildén 3000 euroa muistelmakirjoituksen loppuunsaattamiseen.
 • Mikko Hiljanen 21 000 euroa Suomen historian väitöskirja, Jyväskylän yliopisto: Suomalainen paikallispapisto Ruotsin valtion rakentajana 1520-1611.
 • Niko Kannisto 2000 euroa Historian väitöskirjan loppuun saattamiseen, Vaaleanpunaiseen tasavaltaan? SDP, nationalismi ja kansallisen yhtenäisyyden kysymys vuosina 1918-1924.
 • Mikko Kemppainen 21 000 euroa Historian väitöskirja, Tampereen yliopisto: Uskon valoa aatteen palossa. Työväenliikkeen naiskirjailijoiden poliittiset aatteet ja uskonnollisuus 1890-luvulta kansalaissotaan. Analyysin kohteena Hilda Tihlä, Elviran Willman ja Hilja Pärssinen.
 • Juhani Kostet ja työryhmä 7 000 euroa hankkeelle "Yksi raitti, kaksi kylää".
 • Jenni Lares 10 500 euroa Historian väitöskirja, Tampereen yliopisto..Alkoholikulttuuri Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla.
 • Marko Lamberg ja työryhmä 20 000 euroa agraarin ajan Hämeen kylämaailman kartallistamisprojektiin.
 • Lastenkirjainstituutti 6000 euroa näyttelyn 'Toinen maailmansota lapsen silmin' toteuttamiseen.
 • Tiina Miettinen ja Raisa Toivo 3000 euroa teoksen "Mitä väliä on historialla" julkaisukuluihin.
 • Riitta Mäkinen 5 000 euroa Hämeen läänin maaherran, maanviljelysneuvos Sigurd Mattssonin elämäkerran kirjoittamiseen.
 • Marja Engman ja työryhmä 5000 euroa teoksen 'Oppineita naisia' viimeistelyyn ja julkaisukuntoon saattamiseen.
 • Petteri Norring 10 500 euroa Suomen ja Pohjoismaiden historian väitöskirja, Helsingin yliopisto: Eli F. Heckscher, Eino Jutikkala ja pohjoismainen historia.
 • Jaakkojuhani Peltonen 10 500 euroa Historian väitöskirja Tampereen yliopisto: Aleksanteri Suuri, kaikkien esikuva? Antiikin suurmiesmyytin käyttö ja identiteetin rakentaminen ensimmäisen tasavallan Suomessa.
 • Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys (SSHY) ry 6000 euroa tuomiokirjatietokannan koostamiseen ja ylläpitoon. Tietokantaan kootaan tietoja kihlakunnan pöytäkirjoissa vuosina 1620-1809 esiintyneistä henkilöistä.
 • Sydän-Hämeen Sukututkijat ry 10 000 euroa Luopioisten pitäjänhistorian kirjoittamiseen.
 • Tampereen Historiallinen Seura 6000 euroa 90-vuotisjuhlajulkaisun toteuttamiseen.
 • Ilari Taskinen 21 000 euroa, Historian väitöskirja, Tampereen yliopisto: Suomalaisen sotilaan sotakokemus, kerronta ja kieli 1939-1944.
 • Risto Turunen 10 500 euroa: Historian väitöskirja, Tampereen yliopisto: Sosialismin kieli Suomessa 1905-1918.
 • Tuuli Vatula 5000 euroa teatteritaiteilija Aino Mattilan (1902-1986) elämäkerran laatimiseen.
Säätiö myönsi 11 historian opiskelijalle 1500 euron suuruisen pro gradu -apurahan. Näiden tutkielmin aiheet liittyvät Tampereen ja laajemmin Hämeen henkilö- ja väestöhistoriaan.
 • Tiia Hakanen
 • Anna Huhtala
 • Sofia Hyötyläinen
 • Suvi Pajunen
 • Tuomo Salonen
 • Essi Savijärvi
 • Teemu Siltanen
 • Hannu Tolonen
 • Eeva Wallenius
 • Henry Wik
 • Elsa Vähänen
Lisäksi Jalmari Finnen Säätiö varaa 100 000 euroa vuosille 2015-2017 tutkimushankkeeseen:
Yhteisön reunamailla, tilallisten varjossa? Länsi-Suomen maaseutuväestön rakenteen muutokset ja talonpoikaiston ulkopuoliset väestönosat 1600-1800.
Tutkimushanketta johtaa dosentti Raisa Toivo ja hankkeen tutkijoina ovat FL Riikka Miettinen ja FM Ella Viitaniemi.

Jalmari Finnen Säätiön apurahat

Jalmari Finnen Säätiö jakaa apurahoja tutkimukseen, jonka kohteena on erityisesti Hämeen historia ja henkilöhistoria. Apurahan määrää ei ole rajattu, mutta se voidaan myöntää kerralla enintään vuoden mittaista päätoimista työskentelyä varten. Apurahojen hakuaika on syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin.