RAHAD - Ruotsin ajan henkilöhistoriallisten aineistojen digitointiprojekti

RAHAD on Jalmari Finnen säätiön ja Tampereen yliopiston historian oppiaineen yhteisprojekti, jonka tarkoituksena on saattaa digitaaliseen muotoon sukututkimusta ja tieteellistä tutkimusta hyödyttäviä aineistoja. Tavoitteena saada digitoidut aineistot internetiin suuren yleisön tavoitettavaksi.

Kohteena ovat aineistot, jotka ovat huonosti saatavilla tai vähemmän tunnettuja painopisteen ollessa Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella. Pääpaino on 1800-lukua vanhemmissa aineistoissa. Aineistot digitoidaan mikrofilmeiltä tai kuvataan alkuperäisistä dokumenteista. Digitoidut aineistokokonaisuudet toimitetaan ja niistä laaditaan kuvaukset.

Yhteystiedot:

RAHAD-projekti
Historian oppiaine
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto
e-mail: jouni.keskinen(at)tuni.fi