RAHAD - Aineistot

Projektin digitoimia alkuperäisaineistoja verkossa

Päivitetty 14.10.2009

Oikeudellisia lähteitä

 • Ala-Satakunnan alkuperäisiä konseptituomiokirjoja 1660-1670-luvuilta (TMA)
  Lue myös: Digikuvatut Ala-Satakunnan 1600-luvun konseptituomiokirjat
 • Turun hovioikeuden tuomiorullat vuosilta 1665-1668 ja 1669
  Lue myös: Hovioikeuden tuomiorullat - mitä ne ovat?

 • Von Gerdtenin yksityisarkiston tuomiokirjoja 1564-1633 (TMA)
 • Bielkesamlingenin tuomiokirjat Ala-Satakunnasta Porin kreivikunnan alueelta vuosilta 1658-1673 (SRA)
 • Ala- ja Ylä-Satakunnan tuomiokirjoja 1600-luvulta

  Luetteloita
 • Maaherran Turun ja Porin läänistä keräämät luettelot isonvihan aikana 1720-24 Venäjälle viedyistä

  Katso myös:
  Vanhaa Orivettä ja Längelmäkeä koskevia tuomiokirjapoimintoja keskiajalta 1870-luvulle.


  Digitoitavat aineistot

  Projekti on rajattu ensisijaisesti 1800-lukua vanhempaan Hämettä, Pirkanmaata ja Satakuntaa koskevaan henkilöhistorialliseen aineistoon. Seurakuntien kirkonkirjat eivät kuulu projektin piiriin, koska niitä koskevia digitointihankkeita on käynnissä useita. Ensisijalla on aineisto, josta voi ajatella olevan hyötyä mahdollisimman laajoille tutkijapiireille tai jolla on opetuksellista arvoa. Tavoitteena voi myös olla tutustuttaa sukututkijoita tiettyihin vähemmän käytettyihin lähdesarjoihin. Lisäksi voidaan digitoida vähän tunnettuja aineistoja, joita ei ole mikrokuvattu ja jotka ovat tutkimuksellisesti tai jopa kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Kerralla pyritään digitoimaan jokin selkeä kokonaisuus. Mahdollisuuksien mukaan aineistosta toimitetaan käyttöä helpottavia esimerkkejä, hakemistoja ja litterointeja.

  Luettelo RAHAD-projektissa digitoiduista aineistoista. Päivitetty 14.10.2009 (pdf-tiedosto)

  Suunniteltuja digitoitavia aineistoja ovat mm:

  • Tuomiokirja-aineistot
   • Rikas ja erittäin laaja, mutta sukututkijoille hankalasti käytettävä aineisto, jonka käyttö vaatii perehtymistä vanhaan käsialaan ja kieleen
   • Digitoidaan valikoiden ja mahdollisuuksien mukaan toimitettuna, jotta kynnys käyttämiselle madaltuu
   • Erityisesti vanhimmat ja vähiten tunnetut.
  • Kansalliskirjasto: Tilapäärunot
   • Vähän tunnettu, mutta suhteellisen helposti käytettävä henkilöhistoriallisen tiedon lähde, josta on jo olemassa hyvät luettelot

  Näiden lisäksi mahdollisia digitoitavia aineistoja lupien ja resurssien salliessa ovat:

  • Kansallisarkiston Biographica, Topographica ja muut vastaavat kokoelmat
  • Sellainen voudin- ja läänintilien aineisto, joka ei sisälly SAY:oon
   • Verorästiluettelot, sakkoluettelot, kuitit
  • Ulkomaisten arkistojen asiakirjat, joista on Suomessa mikrofilmikopiot
   • Kirjekokoelmat
   • Yksityishenkilöiden anomukset, hakemukset, valitukset esivallalle
  • Yksityiskokoelmien aineistot
  • Vanhat suomenkieliset tekstit