Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.

Etusivu In English

Gradupalkinto

 

 • Tutkimusseura on vuodesta 2010 lähtien myöntänyt vuosittain kannustuspalkinnon parhaasta matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen alan pro gradu -tutkielmasta. Palkinnosta päättää tutkimusseuran hallitus ja palkinnonsaaja julkistetaan vuosittain Tutkimuspäivien yhteydessä. Tutkimusseuran jäsen voi ehdottaa palkittavaksi vuosipäiviä edeltävänä lukuvuonna hyväksytyn työn, jonka ohjaamiseen tai arviointiin ehdottaja on osallistunut. Kukin voi ehdottaa korkeintaan yhtä tutkielmaa.

 

 • Edellisten vuosien gradupalkintoja:

  • Lukuvuosi 2019-2020, gradupalkinto: Sruthi V. Reddy, ”Towards Project-based Science Learning: A Finnish class teacher’s conceptions and implementation”, Jyväskylän yliopisto
  • Lukuvuosi 2018-2019, gradupalkinto: Marjukka Luukkaroinen, ”Kertolaskuja liikunnallisesti. Kehittämistutkimus liikunnallisen matematiikan opetusmateriaalin laatimisesta 3.-luokkalaisille ” , Helsingin yliopisto
  • Lukuvuosi 2017-2018, gradupalkinto: Anni Tiilikainen, ” Oppilaspienryhmän vuorovaikutus matemaattisen ongelmanratkaisuprosessin aikana - Tapaustutkimus neljäsluokkalaisten pienryhmätyöskentelystä ” Helsingin yliopisto
  • Lukuvuosi 2016-2017, gradupalkinto: Tytti Nissilä,”’Ei oo sillee aateltu ku lisätään vaan nollia perään eikä siirretä pilkkua’: Kymmenjärjestelmän ja mittayksiköiden muunnosten hallinta peruskoulun kuudennella luokalla”, Oulun yliopisto.
  • Läsåret 2015-2016, Priset för bästa Pro gradu: Erika Julin, "Missuppfattningar och bevis - Två utmaningar i matematikundervisningen", Åbo akademi.
  • Lukuvuosi 2014-2015, gradupalkinto: Matti Väisänen, ”Luonnontieteellisen tiedon luonteen tutkiva oppiminen luokanopettajakoulutuksessa”, Jyväskylän yliopisto.
  • Lukuvuosi 2014-2015, kunniamaininta: Aura Kojo, " 'Mikä se sun systeemis on?' – Luokanopettaja ongelmanratkaisun ohjaajana", Helsingin yliopisto.
  • Lukuvuosi 2013–2014: Antti Lehtinen, "Learner-generated drawings in physics education”, Jyväskylän yliopisto .
  • Lukuvuosi 2012-2013: Roni Ikonen, "Luokanopettajien suhtautuminen fysiikan ja kemian opettamiseen: Koulu- ja opiskelukokemukset asenteiden muovaajina", Itä-Suomen yliopisto.
  • Lukuvuosi 2011-2012: Eeva Haataja, " 'Aika monella tapaa kummallinen' - Helsingin matematiikkalukio matemaattisesti lahjakkaiden nuorten sosio-emotionaalisena kasvuympäristönä", Helsingin yliopisto.
  • Lukuvuosi 2010-2011: Salla Viljava, "Sukupuoli ja matematiikan opiskelu: opettajan uskomukset oppilaista ja vuorovaikutus luokassa", Helsingin yliopisto.