Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.

Etusivu In English

Tutkijakoulu

Valtakunnallisen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulun tavoitteena oli tutkimuksellisesti perustellun ja monitieteisen pohjan rakentaminen matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen ja opettajankoulutuksen sekä niitä koskevan tutkimuksen jatkuvalle uudistamiselle Suomessa. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen tutkimuksessa yhdistyivät kasvatustieteen, matematiikan ja luonnontieteiden sisällölliset ja tutkimukselliset näkökulmat. Opinnot tutkijakoulussa tähtäsivät ensisijaisesti tohtorin tutkintoon. Opiskelijoiden jatkotutkinnon pääaineena oli matematiikka, fysiikka, kemia tai kasvatustiede.

Tutkijakoulun toiminta päättyi vuoden 2011 lopussa.